Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

H οσδέλnet υποστηρίζει τη διακίνηση των βιβλίων στην αγορά με νέες υπηρεσίες

Με τη συμμετοχή 159 καταχωριστών από 136 εκδοτικές επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 29 Ιουνίου οι διαδικτυακές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν οι νέες δυνατότητες της αναβαθμισμένης CMS της οσδέλnet, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εκπαίδευση των χρηστών. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παρακολούθησαν την παρουσίαση των λειτουργιών της νέας εφαρμογής, συμμετείχαν ενεργά και είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν τον υποστηρικτικό ρόλο της εφαρμογής στο έργο τους, ιδιαίτερα στη διακίνηση των βιβλίων στην αγορά.

Η υποστήριξη της διακίνησης των βιβλίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η δραστηριότητα εκδοτών και βιβλιοπωλών, αποτέλεσε βασική παράμετρο κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής. Για τον λόγο αυτόν σχεδιάστηκαν και είναι πλέον μέσω της CMS στη διάθεση των εκδοτών δύο διαφορετικοί τρόποι αυτόματης επικαιροποίησης των πεδίων «διαθεσιμότητα» και «τιμή»: α) μέσω απλού αρχείου τύπου .xls, β) μέσω webservice, απευθείας από το υφιστάμενο ERP με αυτόματη επικαιροποίηση, για τις επιχειρήσεις με δυνατότητα μηχανογραφικής υποστήριξης.

Όποιον τρόπο και αν επιλέξουν οι εκδοτικές επιχειρήσεις, έχουν πάντα τη δυνατότητα επιλογής των εγγραφών που θα επικαιροποιήσουν, των πληροφοριών που θα τροποποιήσουν (διαθεσιμότητα, τιμή, ενιαία τιμή κλπ.), τον χρόνο και τη συχνότητα εκτέλεσης και όλα αυτά ανά τίτλο ή μαζικά.

Είναι προφανές ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι σημαντικά. Κατ’ αρχάς, οι εκδότες διατηρούν επικαιροποιημένο τον ενεργό κατάλογο των έργων τους, χωρίς να σπαταλούν χρόνο. Με δεδομένο ότι φυσικά και ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία λαμβάνουν πληροφορίες με τρέχοντα δεδομένα, εξαλείφεται η ανάγκη περαιτέρω επικοινωνίας για κάθε παραγγελία, και ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού γίνεται πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.

Με τις νέες αυτές υπηρεσίες της αναβαθμισμένης CMS, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παρακολούθησης της ενιαίας τιμής ανά τίτλο που παρέχει ήδη η οσδέλnet, εκδότες και βιβλιοπώλες αποκτούν ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο όχι απλά υποστηρίζει και διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα, αλλά επιπλέον εξοικονομεί πόρους.

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή