Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οι νέες υπηρεσίες της οσδέλnet εξοικονομούν ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τους εκδότες

Η οσδέλnet, η σύγχρονη βάση για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο όχι μόνο προσφέρει γρήγορη και εύκολη πλοήγηση στους χρήστες, αλλά και υποστηρίζει με καινοτόμες υπηρεσίες την αγορά του βιβλίου.

Οι εκδοτικές επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση καλούνται, για κάθε τίτλο της παραγωγής τους, να ενημερώνουν με πολλαπλές εγγραφές διαφορετικούς καταλόγους. Πιο συγκεκριμένα, οι καταχωριστές καταχωρούν τα στοιχεία κάθε νέου τίτλου σε μία εσωτερική βάση δεδομένων (ή εμπλουτίζουν το ERP τους), στον ιστότοπο της επιχείρησης, στα αρχεία διαχείρισης των βιβλιοπωλείων, στις διαφορετικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (π.χ. στη βάση συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ), κτλ.

Την ίδια στιγμή, η διακίνηση των τίτλων στην αγορά απαιτεί ενημέρωση του δικτύου πωλήσεων για τους νέους τίτλους, για τα υπό έκδοση έργα, για τους εξαντλημένους τίτλους, για τις αλλαγές τιμών μεμονωμένων έργων ή μαζικά του ενεργού καταλόγου, και η λίστα των απαιτούμενων εργασιών και εγγραφών αυξάνεται σταθερά.

Ταυτόχρονα, τα σημεία διακίνησης, φυσικά ή ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, σημεία χονδρικής πώλησης, προσπαθούν να συλλέξουν και να επικαιροποιήσουν τα δικά τους δεδομένα, επικοινωνώντας με εκατοντάδες διαφορετικές βάσεις για την ίδια πληροφορία. Για παράδειγμα, η περιγραφή της διαθεσιμότητας των τίτλων χρειάζεται κατά περίπτωση ερμηνεία, καθώς περιγράφεται διαφορετικά από κάθε εκδοτική επιχείρηση.

Όλες αυτές οι ανάγκες μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά με μοναδικό σημείο εγγραφής και επικαιροποίησης τη βιβλιογραφική βάση οσδέλnet. Είναι προφανές ότι η μοναδική εγγραφή είναι και η πλέον αξιόπιστη καθώς εντοπίζεται άμεσα, διορθώνεται και επικαιροποιείται.

Ο σχεδιασμός της οσδέλnet, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, ακολούθησε το διεθνές πρότυπο ΟΝΙΧ 3.0 for books. Πιο συγκεκριμένα, κάθε πληροφορία είναι μια επιλογή από αναλυτικό πίνακα πολλαπλών πληροφορίων για το ίδιο θέμα π.χ. διαθεσιμότητα τίτλου. Δομημένη με συνέπεια, μπορεί και παράγει ακριβή αποτελέσματα μεταδεδομένων προς τον αρμόδιο ή τον εξουσιοδοτημένο ενδιαφερόμενο για τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Αξιοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό της βάσης, η ομάδα της οσδέλnet, με την υποστήριξη του τμήματος μηχανογράφησης του ΟΣΔΕΛ, ξεκίνησε συνεργασίες με στόχο τη διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών μηχανογραφικών συστημάτων των εκδοτικών επιχειρήσεων και της βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα καταχωρίζονται μόνον μία φορά, είτε χειροκίνητα από έναν εργαζόμενο, είτε με αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές εγγραφές. Η μοναδική αυτή εγγραφή μπορεί μετά να ενημερώσει αυτόματα τον ιστότοπο της επιχείρησης ή/και κάθε άλλη ενδιάμεση βάση δεδομένων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας αναβαθμισμένης CMS μπορούν εξαχθούν αποτελέσματα σε αρχεία που είναι εύκολα διαχειρίσιμα π.χ. τύπου .xls.

Το τμήμα της oσδέλnet θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις ανάγκες των χρηστών της βάσης και σε στενή συνεργασία μαζί τους θα αναπτύσσει νέες υπηρεσίες, στοχεύοντας πάντα στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς του βιβλίου.

(Σεπτέμβριος 2023)

  Επιστροφή