Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τα ευρωπαϊκά όργανα κατέληξαν σε συμφωνία για τους πρώτους παγκοσμίως κανόνες που θα διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση εναρμονισμένων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), (Artificial Intelligence Act).

Το νομοσχέδιο ως στόχο έχει να διασφαλίσει ότι τα συστήματα ΤΝ που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση-ορόσημο αποσκοπεί επίσης στην τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ στην Ευρώπη.

Ο κανονισμός για την ΤΝ αποτελεί μια εμβληματική νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση ασφαλούς και αξιόπιστης ΤΝ σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, τόσο από τους ιδιωτικούς όσο και από τους δημόσιους φορείς. Το σκεπτικό είναι να ρυθμιστεί η ΤΝ «βάσει κινδύνου», δηλαδή ανάλογα με την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο: όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος τόσο πιο αυστηροί οι κανόνες. Καθώς πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρόταση αυτού του είδους στον κόσμο, μπορεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη ρύθμιση της ΤΝ, όπως έγινε και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα τεχνολογίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την προσωρινή συμφωνία, οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του νέου κανονισμού. Στη συνέχεια η Προεδρία θα υποβάλει το κείμενο στους αντιπροσώπους των κρατών μελών. Το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί στο σύνολό του από τα ευρωπαϊκά όργανα προτού γίνει δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, οι ενώσεις των δικαιούχων από όλο το φάσμα της πνευματικής δημιουργίας [μεταξύ αυτών και η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO) -μέλος της οποίας είναι και ο ΟΣΔΕΛ-, η Ένωση Ιταλών Εκδοτών (Associazione Italiana Editori, AIE) και η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (Federation of European Publishers, FEP)], με κοινή τους ανακοίνωση απευθύνουν έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τη νομοθεσία για την ΤΝ (AI Act). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «η θέσπιση κανόνων, οι οποίοι βέβαια δεν θα απομειώνουν τα οφέλη της ΤΝ, δεν είναι μόνο ορθή αλλά θα έδινε και τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει στον καθορισμό ενός παγκόσμιου προτύπου για τη ρύθμιση της ΤΝ. Επίσης, θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία αξίας για τις τεχνολογίες ΤΝ αλλά και μια πλατφόρμα προώθησης της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

(Ιανουάριος 2024)

  Επιστροφή