Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή του ΟΣΔΕΛ για το έτος 2018 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

5/3-23/3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 2017

2/4-20/4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2016-2017

26/4-22/5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 2017

21/5-15/6

ΑΠΟΔΟΧΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 2017