Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή δικαιωμάτων έτους 2018 (διανομή 2019) θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

8-23/4/2019

Δηλώσεις Αρθρογράφησης σε επιστημονικά περιοδικά για το έτος 2018

8-23/4/2019

Δηλώσεις Αρθρογράφησης σε εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης για το έτος 2018

20/5-7/6 -2019

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2018