Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

ΔΙΑΝΟΜΗ 2023

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
Ημερομηνίες Δηλώσεις
16/01/2023 - 13/02/2023 Έλεγχος Βιβλιοπαραγωγής
06/02/2023 - 20/02/2023 Δηλώσεις Οπτικοακουστικού
06/03/2023 - 29/03/2023 Δηλώσεις Αρθρογράφησης