Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2020 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

08 - 22 /02/ 2021

Δηλώσεις οπτικοακουστικού 2020

03 /03 - 24/ 03/ 2021

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2020

28/ 04 - 24/05/ 2021

Δηλώσεις Αρθρογράφησης (σε εφημερίδες και περιοδικά) 2020