Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

ΔΙΑΝΟΜΗ 2024

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
Ημερομηνίες Δηλώσεις
15/01/2024 - 31/01/2024 Έλεγχος Βιβλιοπαραγωγής για Διανομή 2024
04/03/2024 - 29/03/2024 Δηλώσεις Αρθρογράφησης για Διανομή 2024
09/04/2024 - 26/04/2024 Δηλώσεις Οπτικοακουστικού για Διανομή 2024