Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή δικαιωμάτων έτους 2019 (διανομή 2020) θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

Μάρτιος 2020

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2019

Μάιος-Ιούνιος 2020

Δηλώσεις Αρθρογράφησης (σε εφημερίδες και περιοδικά) 2019

Ιούνιος 2020

Δηλώσεις οπτικοακουστικού 2018-2019