Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για άρθρα στον έντυπο Τύπο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/208-για-άρθρα-στον-τύπο

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους δημιουργούς απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής.

Οι δημοσιογράφοι/αρθρογράφοι υποβάλλουν δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται για τα δημοσιευμένα άρθρα τους στον έντυπο Τύπο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή έντυπου Τύπου σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.