Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για άρθρα σε επιστημονικά, μονοθεματικά και λογοτεχνικά περιοδικά

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/210-για-άρθρα-σε-επιστημονικά-περιοδικά

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους δημιουργούς απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής. Επιστημονικό, θεωρείται το περιοδικό που πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Το περιεχόμενο του περιοδικού είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε εξειδικευμένο κοινό.

β) Διαθέτει επιστημονική (όχι συντακτική) επιτροπή η οποία αναγράφεται στην ταυτότητα του εντύπου. Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από μέλη που έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) αναγράφονται στην ταυτότητα του εντύπου.

γ) Οι συγγραφείς τουλάχιστον του 30% των άρθρων κάθε τεύχους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) θα πρέπει να αναγράφονται στο άρθρο

δ) Κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα τεύχος ανά έτος.

ε) Οι επι πληρωμή διαφημιστικές καταχωρίσεις με οικονομικό αντάλλαγμα δεν υπερβαίνουν το 10% των σελίδων του.

στ) Έχει ελληνικό ή κυπριακό κωδικό ISSN.

Περιοδικά που έχουν ως αντικείμενο, βάσει της θεματικής τους, μια επιστήμη ή τη λογοτεχνία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Διανομής για τα επιστημονικά περιοδικά, κατατάσσονται στην κατηγορία «μονοθεματικά και λογοτεχνικά».

Οι αρθρογράφοι υποβάλλουν δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται για τα δημοσιευμένα άρθρα τους σε επιστημονικά, μονοθεματικά και λογοτεχνικά περιοδικά.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της προαναφερόμενης διανομής σε δημιουργούς, στον Κανονισμό Διανομής.