Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για οπτικοακουστικά έργα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/212-για-οπτικοακουστικά-έργα

Δικαιούχοι της αμοιβής είναι οι δημιουργοί έργων του λόγου που έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλία ή σε φορείς ήχου (π.χ. audiobook ή αποσπάσματα βιβλίου σε CD) και έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση (π.χ. εκπομπές στις οποίες διαβάζονται ποιήματα ή αποσπάσματα από μυθιστορήματα) ή/και εφόσον πρόκειται για μυθιστορήματα, έχουν διασκευασθεί/μεταφερθεί σε ταινία, σειρά που έχει αναπαραχθεί σε φορείς ήχου και εικόνας (DVD) ή έχουν μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Μεταφράσεις έργων που έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλία ή σε φορείς ήχου (π.χ. audiobook) και έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση συμπεριλαμβάνονται κανονικά στη διανομή.

Η διανομή γίνεται αποκλειστικά με βάση τις δηλώσεις έργων των δημιουργών οι οποίοι, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Οπτικοακουστικού σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.