Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2021 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1438-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
Ημερομηνίες Δηλώσεις
13-26/01/2022 Δηλώσεις οπτικοακουστικού 2021(ανάγνωση αποσπασμάτων,διασκευές,cd, audiobook)
24/01-22/02/ 2022 Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2021
23/02-24/03/ 2022 Δηλώσεις Αρθρογράφησης 2021 στον Τύπο (εφημερίδες,περιοδικά ποικίλης ύλης, μονοθεματικά, λογοτεχνικά) σε ιστοσελίδες και σε επιστημονικά περιοδικά