Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για οπτικοακουστικά έργα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/212-για-οπτικοακουστικά-έργα

Δικαιούχοι της αμοιβής είναι οι δημιουργοί των οποίων τα έργα του λόγου α) έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλία ή σε φορείς ήχου (π.χ. audiobook, CD) και έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση (π.χ. εκπομπές στις οποίες διαβάζονται ποιήματα ή αποσπάσματα από μυθιστορήματα) ή/και β) εφόσον πρόκειται για μυθιστορήματα, έχουν διασκευασθεί/μεταφερθεί σε ταινία, σειρά που έχει αναπαραχθεί σε φορείς ήχου και εικόνας (DVD) ή έχουν μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Η διανομή γίνεται αποκλειστικά με βάση τις δηλώσεις έργων των δημιουργών οι οποίοι, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Οπτικοακουστικού σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.

Σημείωση: Από τη διανομή εξαιρούνται τα θεατρικά έργα και τα σενάρια (δικαιώματα για τα συγκεκριμένα είδη έργων εισπράττονται από τον ΟΣΔ Θέσπις και τον ΟΣΔ Αθηνά αντίστοιχα).