Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συχνές Ερωτήσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/1202-συχνές-ερωτοαπαντήσεις

Πώς μπορώ να υπογράψω σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ;

Για να υπογράψετε σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (Επωνυμία Εταιρείας, Διακριτικό Τίτλο, Imprints, ΑΦΜ) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr

Πώς θα αποκτήσω τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης;

Μετά την επικοινωνία σας με τον ΟΣΔΕΛ για τη σύναψη σύμβασης, θα σας σταλεί e-mail με τους προσωπικούς σας κωδικούς και τη διαδικασία υποβολής.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στις διανομές του ΟΣΔΕΛ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχετε στις διανομές του Οργανισμού είναι να έχετε συνάψει σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. 

Περιλαμβάνονται ξενόγλωσσα περιοδικά στη διανομή Τύπου;

Ναι. Μπορούν να δηλωθούν έντυπα τα οποία εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνονται τα συνδρομητικά περιοδικά στη διανομή Τύπου;

Για τα συνδρομητικά περιοδικά ισχύει το γενικό κριτήριο των μέσων ετήσιων πωλήσεων άνω των 301 αντιτύπων.  Για την πιστοποίηση της κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομίσουν παραστατικά (Δελτία Αποστολής/ απόδειξη ταχυδρομείου).

Είμαι εκδότης και έχω σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. Πώς ενημερώνομαι για τα νέα του Οργανισμού και τη διαδικασία των διανομών;

Η επικοινωνία του ΟΣΔΕΛ με τους συμβασιούχους εκδότες γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που θα μας δηλώσουν κατά τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, ενημερώσεις γίνονται και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΔΕΛ, www.osdel.gr

Πώς γίνεται η καταχώριση των βιβλίων;

Η καταχώριση των βιβλίων στη βιβλιογραφική βάση osdelnet γίνεται από τους συμβασιούχους εκδότες. Tη σύναψη της σύμβασης, ακολουθεί ενημέρωση με αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση των βιβλίων στην osdelnet.

Κάθε πότε γίνονται οι διανομές;

Διανομές σε κάθε κατηγορία γίνονται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. Ο ΟΣΔΕΛ υποχρεούται να ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για κάθε διανομή που θα γίνει στο έτος καθώς και την αντίστοιχη διαδικασία ανά κατηγορία διανομής. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΟΣΔΕΛ ή με την συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού αρχείου.