Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή του ΟΣΔΕΛ για το έτος 2018 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
Ημερομηνίες Δηλώσεις Διάρκεια υποβολής δηλώσεων
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

12/2-2/3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

15/3-5/4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΥΠΟΥ

7/5-23/5

ΑΠΟΔΟΧΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΤΩΝ