Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή δικαιωμάτων έτους 2018 (διανομή 2019) θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

3-20/9/2019

Καταχώριση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

25/2-15/3-2019

Δηλώσεις εκδοτών επιστημονικών περιοδικών για το έτος 2018

25/2-15/3-2019

Δηλώσεις εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης ύλης για το έτος 2018

10/6-21/6-2019

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2018