Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία για τη διανομή δικαιωμάτων έτους 2019 (διανομή 2020) θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

Φεβρουάριος 2020

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2019

Μάιος 2020

Δηλώσεις εντύπων (εφημερίδες-περιοδικά) 2019

Σεπτέμβριος 2020

Επικαιροποίηση παραρτήματος (αφορά στη διανομή press clipping)