Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για Τύπο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/237-τύπου

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έντυπο ιδιοκτησίας τους (εφημερίδες, περιοδικά ποικίλης ύλης).

Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν τη μέση ετήσια κυκλοφορία και τη συχνότητα έκδοσης του εντύπου.

Στη διανομή μετέχουν όλα τα έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας ανεξαρτήτως αριθμού πωλούμενων αντιτύπων καθώς και τα έντυπα μη πανελλαδικής κυκλοφορίας με μέσο όρο πωλήσεων ανά έκδοση πάνω από 300 αντίτυπα.

Για τον προσδιορισμό των μορίων διανομής κάθε έντυπο λαμβάνει συντελεστή ανάλογα με τον μέσο όρο των ετήσιων πωλούμενων αντιτύπων ανά έκδοση (βάσει δήλωσης), ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συνολικό αριθμό εκδόσεων ανά έτος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Τύπου σε Εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.