Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για έντυπο Τύπο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/237-τύπου

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους εκδότες απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής.

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έντυπο που εκδίδουν (εφημερίδες, περιοδικά λογοτεχνικού περιεχομένου, μονοθεματικά και ποικίλης ύλης) μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Τύπου σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.