Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για επιστημονικά περιοδικά

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/238-επιστημονικού-περιοδικού

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε επιστημονικό έντυπο που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Η αμοιβή των δικαιούχων εκδοτών βασίζεται στο κριτήριο του αριθμού σελίδων.

Ως επιστημονικό, ορίζεται το περιοδικό που πληροί ταυτόχρονα όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) Διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή.

Β) Οι συγγραφείς, τουλάχιστον του 30% των άρθρων κάθε τεύχους, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Γ) Κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα τεύχος ανά έτος.

Δ) Οι με οικονομικό αντάλλαγμα διαφημιστικές καταχωρίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των σελίδων του.

Ε) Έχει ελληνικό κωδικό ISSN.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Τύπου σε Εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.