Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Εκπαίδευσης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/239-αδειοδότησης

Η διανομή γίνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου που έχουν αναπαραχθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία αναπαραχθέντων έργων που έχει δώσει στον ΟΣΔΕΛ το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΣΔΕΛ θα πραγματοποιεί στατιστικές έρευνες για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό των έργων που αναπαράχθηκαν.

Η αμοιβή θα κατανέμεται κατά 50% στο δημιουργό και 50% στον εκδότη. Η παρούσα ρύθμιση υπερισχύει της τυχόν σχετικής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στη μεταξύ τους εκδοτική σύμβαση.

Τα ποσά που αντιστοιχούν σε μη συμβασιούχους συγγραφείς θα αποδίδονται στον εκδότη με την υποχρέωση καταβολής τους προς τον κάθε συγγραφέα σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους εκδοτικής σύμβασης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Αδειοδότησης σε Εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.