Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για οπτικοακουστικά έργα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/2563-για-οπτικοακουστικά-έργα

Δικαιούχοι της αμοιβής είναι οι εκδότες έργων του λόγου που έχουν κυκλοφορήσει σε φορείς ήχου (π.χ. audiobook).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Οπτικοακουστικού σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.