Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για οπτικοακουστικά έργα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/2563-για-οπτικοακουστικά-έργα

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε έργο λόγου που διαθέτουν και που κυκλοφορεί σε ηχητικούς φορείς (π.χ. audiobook, CD).

Για οπτικοακουστικές χρήσεις όπως π.χ. μετάδοση από ραδιόφωνο ή τηλεόραση ή μεταφορά σε κινηματογραφική ταινία/τηλεοπτική σειρά ή αναπαραγωγή σε DVD, οι εκδότες υποβάλλουν δηλώσεις μόνον εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με τον δημιουργό του έργου βάσει της οποίας ορίζεται και το ποσοστό αμοιβής που τους αναλογεί.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Οπτικοακουστικού σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.