Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για ηλεκτρονικό Τύπο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/3144-για-ηλεκτρονικό-τύπο

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους εκδότες απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής.

Οι εκδότες υποβάλλουν δήλωση για κάθε ιστοσελίδα που εκδίδουν μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή ηλεκτρονικού Τύπου σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.