Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2020 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

08 - 22 / 02/ 2021

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2020
(& Πανεπιστημιακά συγγράμματα)

29 / 03 - 19 / 04 / 2021

Δηλώσεις εντύπων (εφημερίδες-περιοδικά) 2020
& Επικαιροποίηση παραρτήματος