Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

ΔΙΑΝΟΜΗ 2023

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών
Ημερομηνίες Δηλώσεις
12/12/2022 - 16/01/2023 Έλεγχος Βιβλιοπαραγωγής
01/02/2023 - 22/02/2023 Δηλώσεις Τύπου & επικαιροποίηση παραρτήματος