Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Η συλλογή δηλώσεων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2021 θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/1445-ημερομηνίες-υποβολής-δηλώσεων-διανομών

Ημερομηνίες

Δηλώσεις

10-31/01/ 2022

Δηλώσεις Τύπου 2021 (εφημερίδες - περιοδικά
ποικίλης ύλης), ιστοσελίδων, επιστημονικών
περιοδικών & επικαιροποίηση παραρτήματος

01-17/03/ 2022

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2021