Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Λίστα Εξαιρουμένων Διευρυμένων Αδειών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/251-εκπαίδευση/255-ασπίδα/4254-λίστα-εξαιρουμένων-διευρυμένων-αδειών


Εκδόσεις Πατάκη Κάτοπτρο
Bell / Χαρλένικ Ελλάς BEST END ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Π.Κ. BOOK PRESS ΕΠΕ Forin Σταματόπουλος Ι.Κ.Ε.
Π.& Ι. Σταματόπουλος Ο.Ε. Άγις - Σάββας Δ. Γαρταγάνης
Η Καθημερινή OPINIONPOST AE/ ΟΠΙΝΙΟΝΠΟΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
Άγγελος Αθ. Αλτιντζής Εκδόσεις Τσιτουρίδης
Νέες Καθημερινές Εκδόσεις

Τελευταία ενημέρωση 03/8/2023