Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Λίστα Εξαιρουμένων Διευρυμένων Αδειών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/251-εκπαίδευση/255-ασπίδα/4254-λίστα-εξαιρουμένων-διευρυμένων-αδειών

Οι παρακάτω εκδοτικές επιχειρήσεις έχουν εξαιρέσει και τη ψηφιακή και την αναλογική αναπαραγωγή:

Εκδόσεις Πατάκη
Άγγελος Αθ. Αλτιντζής
Άγις - Σάββας Δ. Γαρταγάνης
Π.& Ι. Σταματόπουλος Ο.Ε.
Forin Σταματόπουλος Ι.Κ.Ε.
Εκδόσεις Κάτοπτρο
Bell / Χαρλένικ Ελλάς


Οι παρακάτω εκδοτικές επιχειρήσεις έχουν εξαιρέσει μόνο τη ψηφιακή αναπαραγωγή:

σοφία A.E.
Νέες Καθημερινές Εκδόσεις

Τελευταία ενημέρωση 02/07/2024