Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εταιρικές Βιβλιοθήκες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/270-επιχειρήσεις/274-plr

Ο ΟΣΔΕΛ προσφέρει δύο άδειες που καλύπτουν τις εταιρικές βιβλιοθήκες. Η πρώτη αφορά τις βιβλιοθήκες που είναι δανειστικές και καλύπτει το Δικαίωμα Δημόσιου Δανεισμού. Η δεύτερη αφορά τις βιβλιοθήκες των οποίων οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων της συλλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: business@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210-3849113.