Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διεθνείς συνεργασίες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1259-διεθνείς-συνεργασίες

Οι Οργανισμοί Δικαιωμάτων Έργων Λόγου και Εικόνας (Reproduction Rights Organizations – RROs) εκπροσωπούν τους δημιουργούς και τους εκδότες, οι οποίοι είναι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων (copyright). Ταυτοχρόνως όμως συμβάλλουν αποφασιστικά στη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών παρέχοντας και διασφαλίζοντας:

• Νόμιμη πρόσβαση σε προστατευόμενο υλικό (copyright material). Είναι πιο εύκολο για τους χρήστες να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες για δικαιώματα δημιουργών από μία πηγή –τον ΟΣΔ (RRO)– για μεγάλης κλίμακας φωτοτύπηση και πολλές ψηφιακές χρήσεις.

• Μια υγιή αγορά εκδόσεων. Αφενός ενισχύονται οι δημιουργοί διότι ενθαρρύνεται και προστατεύεται η δημιουργικότητα μέσα από την εξασφάλιση εύλογης αμοιβής για τους ίδιους και αφετέρου προσφέρονται  κίνητρα στους εκδότες ώστε να επενδύσουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

• Την προώθηση του εθνικού πολιτισμού αλλά και των διαπολιτισμικών δεσμών. Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  βοηθούν μια χώρα να προστατέψει την εθνική της παράδοση και ταυτοχρόνως να ενισχύσει τις πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές καινοτομίες. Επειδή κατά κανόνα η τοπική αγορά αποτελεί τη μόνη πηγή βιοπορισμού για τους δημιουργούς της χώρας και τη μόνη απόδοση της επένδυσης για τους εκδότες, η υγιής λειτουργία της συνιστά εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την άνθηση του εθνικού πολιτισμού και τη διατήρηση των ειδοποιών και ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Ο ΟΣΔΕΛ είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής (IFRRO) και έχει συμβληθεί με τους δικαιούχους σε 29 χώρες απ’ όλο τον κόσμο: Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ζιμπάμπουε, Η.Π.Α, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Καναδά, Κορέα, Καναδά (Κεμπέκ), Μ. Βρετανία (ALSC), M. Βρετανία (CLA), Μάλτα, Μαυρίκιο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότιο Αφρική, Ουγγαρία, Πολωνία, Σιγκαπούρη, Τζαμάικα, Χονγκ Κονγκ.