Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1351-πολιτιστικό-έργο

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με το καταστατικό του και ακολουθώντας αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στηρίζει και ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος των μελών του και του κοινωνικού συνόλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ κατάρτισε το 2016 νέο Κανονισμό Πολιτιστικών Χορηγιών ο οποίος διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών του σκοπών ο ΟΣΔΕΛ ενισχύει οικονομικά ή συνδράμει σε:

 • Δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία.
 • Δράσεις που συμβάλλουν στη διάδοση ελληνικών έργων στο εξωτερικό, όπως επίσης και στην παρουσία και συμμετοχή δημιουργών και εκδοτών στα διεθνή fora.
 • Νέους δημιουργούς με σκοπό την επιμόρφωση-εκπαίδευση στους τομείς του Πολιτισμού και των Γραμμάτων.
 • Έρευνες που αποτυπώνουν τα δεδομένα τα οποία αφορούν στην αγορά του βιβλίου.
 • Εκδόσεις και δράσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής έργων του λόγου.
 • Βραβεία σε νέους δημιουργούς, μεταφραστές και δημοσιογράφους για έργα και επιδόσεις εξαιρετικής αξίας και ειδικού βάρους.
 • Επιστημονικά συνέδρια που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του ΟΣΔΕΛ αλλά και εν γένει των Γραμμάτων και του πολιτισμού.
 • Πρωτοβουλίες για την προώθηση της εθνικής βιβλιοπαραγωγής στο εξωτερικό μέσα από διεθνή fora και εκθέσεις.
 • Πολιτιστικές δράσεις που συνδέονται με την προώθηση του έργου του ΟΣΔΕΛ και προάγουν τον πολιτισμό στη χώρα μας.
 • Μη εμπορικές εκδόσεις με ευρύτερη πολιτιστική αξία.
 • Καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο το βιβλίο, τα έργα του λόγου και τους δημιουργούς.

Από το 2013 έως και το 2019 διατέθηκαν για πολιτιστικούς σκοπούς τα παρακάτω ποσά:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1351-πολιτιστικό-έργο
ΕΤΟΣ ΠΟΣΑ
2019 83.207,83
2018 165.300,55
2017 144.458,98
2016 68.035,05
2015 92.943,15
2014 96.343,71
2013 161.847,75
ΣΥΝΟΛΟ 812.137,02