Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση έναντι καταβολής διδάκτρων- Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1376-τριτοβάθμια-εκπαιδευτικά-ιδρύματα

Αμοιβολόγιο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έναντι καταβολής διδάκτρων

Την 10/09/2020 δημοσιεύσαμε το αμοιβολόγιο μας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/17 σχετικά με την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σήμερα τροποποιούμε το προαναφερόμενο αμοιβολόγιο και το νέο αμοιβολόγιό μας έχει ως εξής:

1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου του ν. 4481/17 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης έργων του λόγου που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έναντι καταβολής διδάκτρων και τα οποία δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση παραδόσεων με φυσική παρουσία.

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 15% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά χρήστη (σπουδαστές/ ακαδημαϊκό προσωπικό):


Κλίμακα Αμοιβών ανά σελίδα σε ευρώ


Απλό

Ιατρικό - Μαθηματικό - Τεχνικό - Τέχνης - Μουσικό

Διαστάσεις
σελίδας (cm) βιβλίου

Μονόχρωμο

Τετράχρωμο

Μονόχρωμο

Τετράχρωμο

14x21εκ.

0,039€

0,056€

0,046€

0,068€

17x24εκ.

0,046€

0,065€

0,052€

0,073€

21x29εκ.

0,060€

0,094€

0,070€

0,098€

5. Το παρόν αμοιβολόγιο εφαρμόζεται σε χρήσεις που πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και εφεξής.


Αθήνα, 01/06/2024 (τροποποίηση ανάρτησης 10ης/09/2020)