Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συμβασιούχοι

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1424-συμβασιούχοι

Συμβασιούχοι του ΟΣΔΕΛ είναι οι δικαιούχοι συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι και εκδότες που έχουν αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον ΟΣΔΕΛ υπογράφοντας τη σύμβαση ανάθεσης (δημιουργών & εκδοτών).