Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συμβασιούχοι

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1424-συμβασιούχοι

Συμβασιούχοι του ΟΣΔΕΛ είναι οι δικαιούχοι συγγραφείς λογοτεχνικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών κι άλλων έργων, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι επιστημονικών, μονοθεματικών και λογοτεχνικών περιοδικών κι εκδότες, οι οποίοι έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση ανάθεσης.