Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εποπτικό Συμβούλιο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση/1193-εποπτικό-συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη (έναν δημιουργό, έναν εκδότη και το τρίτο μέλος μπορεί να είναι είτε δημιουργός, είτε εκδότης), τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι κυρίως ελεγκτικός αναφορικά με τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εύη Γαλάνη, συγγραφέας-δικηγόρος
Μαρία Κούρση, ποιήτρια-συγγραφέας
Φαίδων-Γρηγόριος Κυδωνιάτης, Εκδόσεις Ευρασία


URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση/1193-εποπτικό-συμβούλιο