Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οικονομικά στοιχεία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τον Νόμο 4481/2017, που αφορά την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν αναλυτικά Οικονομικά Στοιχεία, κατά έτος.