Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ισολογισμοί

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1134-ισολογισμοί

 • Ισολογισμός 2023
 • Ισολογισμός 2022
 • Ισολογισμός 2021
 • Ισολογισμός 2020
 • Ισολογισμός 2019
 • Ισολογισμός 2018
 • Ισολογισμός 2017
 • Ισολογισμός 2016
 • Ισολογισμός 2015
 • Ισολογισμός 2014
 • Ισολογισμός 2013
 • Ισολογισμός 2012
 • Ισολογισμός 2011
 • Ισολογισμός 2010
 • Ισολογισμός 2009
 • Ισολογισμός 2008
 • Ισολογισμός 2007