Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποσά Διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα συνολικά ποσά που διανεμήθηκαν σε δημιουργούς και εκδότες κατά τα έτη 2016 & 2017:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων
ΕΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
2016 545.618,78 624.530,55
2017 293.347,56 571.940,96
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Διανομή 2017

Διανομή 2016

Διανομες 2016-2017 ΟΣΔ εξωτερικού