Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποσά Διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα συνολικά ποσά που διανεμήθηκαν σε δημιουργούς και εκδότες κατά τα έτη 2016 έως και 2021.


Έτος διανομήςΔημιουργοίΕκδότες
20231.109.986,801.785.767,98
20221.116.392,681.869.917,10
2021966.153,651.441.023,21
2020649.529,161.108.111,99
2019515.134,62798.662,84
2018407.690,56475.462,03
2017293.347,56571.940,96
2016545.618,78624.530,55Διανομές 2016-2022 ΟΣΔ εξωτερικού