Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποσά Διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα συνολικά ποσά που διανεμήθηκαν σε δημιουργούς και εκδότες κατά τα έτη 2016 έως και 2019.

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων
Έτος Δημιουργοί Εκδότες
2019 515.134,62 798.662,84
2018​ 407.690,56 475.462,03
2017 293.347,56 571.940,96
2016 545.618,78 624.530,55
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Διανομή 2019

Διανομή 2018

Διανομή 2017

Διανομή 2016Διανομές 2016-2019 ΟΣΔ εξωτερικού