Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Καταστατικό

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/687-καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το ισχύον καταστατικό του ΟΣΔΕΛ, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

STATUTE