Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποσά Διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1621-ποσα-διανομων

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα συνολικά ποσά που διανεμήθηκαν σε δημιουργούς και εκδότες κατά τα έτη 2016 έως και 2020.

Έτος διανομήςΔημιουργοίΕκδότες
2020649.529,161.108.111,99
2019515.134,62798.662,84
2018407.690,56475.462,03
2017293.347,56571.940,96
2016545.618,78624.530,55Διανομές 2016-2020 ΟΣΔ εξωτερικού