Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία, audiobook και στον ηλεκτρονικό Τύπο

Δημοσιεύθηκε στις 6/11/2018 η Οδηγία 2018/1713 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά βιβλία, audiobook και ηλεκτρονικό Τύπο (ηλεκτρονικό ενημερωτικό περιεχόμενο). Από τις 4/12/2018 ξεκίνησε η ισχύς της Οδηγίας. Επομένως, πλέον και στη χώρα μας, μπορούν να υπαχθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα audiobook και ο ηλεκτρονικός Τύπος στον μειωμένο συντελεστή του 6% που ισχύει για τα έντυπα βιβλία. Η μείωση αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικών βιβλίων και Τύπου οι οποίες, σήμερα, είναι ελάχιστες στην ελληνική αγορά βιβλίου.

Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των Ευρωπαίων συγγραφέων και εκδοτών. Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει πράξη σύντομα τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και στην Ελλάδα.