Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Εταιρεία Συγγραφέων απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του κόσμου του βιβλίου

Με επιστολή στις αρχές Απριλίου προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η Εταιρεία Συγγραφέων περιγράφει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς έχει ανασταλεί κάθε απασχόληση σχετική με την έκδοση βιβλίων. Πωλήσεις και δικαιώματα σχεδόν δεν υφίστανται, την ίδια στιγμή που κάθε περιστασιακή απασχόληση έχει διακοπεί. Οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, καθώς στερούνται των πόρων για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των συγγραφέων, που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και θα διευκολύνουν τη συνέχιση του έργου τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία Συγγραφέων στην επιστολή της προτείνει:

α) Άμεση επίλυση του θέματος του δημόσιου δανεισμού

Η καταβολή αμοιβής για τον δημόσιο δανεισμό αποτελεί υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/115 και τον ν. 4481/2017. Η αποζημίωση αυτή αφορά κυρίως σε συγγραφείς λογοτεχνικών έργων, βιβλία των οποίων δανείζονται από δημόσιες και δημοτικές δανειστικές βιβλιοθήκες της χώρας. Για την επίλυση του θέματος απαιτείται μία νομοθετική παρέμβαση, η οποία ως σχέδιο έχει προ πολλού ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ περαιτέρω απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που σύντομα μπορεί να ολοκληρωθεί, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

β) Πρόγραμμα ενίσχυσης συγγραφής βιβλίου

Η συγγραφή πολλών κατηγοριών βιβλίων απαιτεί μακρόχρονη έρευνα και δαπάνες για μετακινήσεις, αγορά βιβλίων και άλλων τεκμηρίων, επισκέψεις αρχείων, βιβλιοθηκών κ.ο.κ. Αποτελεί πάγια πρακτική στο εξωτερικό τα έξοδα αυτά να καλύπτονται από υποτροφίες ή επιχορηγήσεις δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων. Προτείνεται να διατεθεί ένα ποσό για τη χρηματοδότηση σχετικού προγράμματος, την υλοποίηση του οποίου μπορεί να αναλάβει η Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου ή εναλλακτικά η Εταιρεία Συγγραφέων, σε συνεργασία και ζητώντας την επιπλέον στήριξη φορέων, όπως ο ΟΣΔΕΛ.

γ) Πρόγραμμα ενίσχυσης συγγραφέων για επισκέψεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις

Πάγια πρακτική διεθνώς αποτελεί η ενίσχυση συγγραφέων για επισκέψεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, λέσχες ανάγνωσης, τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας επιμέρους φορέων να στηρίξουν τις δαπάνες μετάβασης, διαμονής και μιας συμβολικής αμοιβής προς συγγραφείς για προσκλήσεις που θα ήθελαν να απευθύνουν. Η μικρή αμοιβή προς τους συγγραφείς θα είχε ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο χωρίς άλλα έσοδα από συγγραφική δράση, ενώ, για όσο διάστημα ισχύουν περιορισμοί μετακίνησης και συναθροίσεων, οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με μέσα που προσφέρει η τεχνολογία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού ή από την Εταιρεία Συγγραφέων σε συνεργασία με τον ΟΣΔΕΛ.

Η χρηματοδότηση των τριών παραπάνω δράσεων, σύμφωνα με την πρόταση της Εταιρείας Συγγραφέων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διάθεση μικρού μέρους από το σύνολο των 15 εκ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι θα διατεθούν για τον σύγχρονο πολιτισμό. Το βιβλίο διεθνώς αποτελεί κορυφαία κατηγορία μεταξύ των πολιτιστικών βιομηχανιών (από πλευράς απασχόλησης και συμμετοχής στο ΑΕΠ κάθε χώρας), ενώ οι συγγραφείς λογοτεχνικών έργων συνιστούν κατηγορία δημιουργών με υψηλή εξωστρεφή αναγνωρισιμότητα και ταυτόχρονα μεγάλες ανάγκες λόγω χαμηλότερων εισοδημάτων. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να προχωρήσει στη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση των συγγραφέων, διασφαλίζοντας τις συνθήκες συνέχισης του έργου τους.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) προτίθεται να σταθεί στο πλευρό της Εταιρείας Συγγραφέων, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στην ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

  Επιστροφή