Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Με επιστολή τους 94 οργανισμοί των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων ζητούν από τους ηγέτες να επενδύσουν στον πολιτισμό

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη φάση των συζητήσεων σχετικά με το πλάνο ανασυγκρότησης της οικονομίας, 94 οργανισμοί, που προέρχονται από τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους, ενώνουν τις φωνές τους για να αφυπνίσουν τους ευρωπαίους ηγέτες: η πολιτιστική βιομηχανία έχει άμεση ανάγκη από μέτρα ενίσχυσης προκειμένου να ανακάμψει.

Είναι γεγονός ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένοι τομείς του κλάδου -οι οποίοι συνεισφέρουν κατά 509 δις ευρώ στο ΑΕΠ και πάνω από 12 εκ. ευρώ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης- αναμένουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε ποσοστό που αγγίζει και το 80%, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ο εν λόγω κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό αριθμό, συγκριτικά με τον μέσο όρο, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, νέων εργαζόμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγμα που καθιστά τις πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα ευάλωτες σε καιρούς κρίσης.

Αν και έχει ξεκινήσει, με αργούς ρυθμούς, η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η επιστροφή στην κανονικότητα απέχει ακόμα πολύ. Η πολιτιστική βιομηχανία σταδιακά επανέρχεται, η ανάγκη όμως τήρησης αυστηρών κανόνων ασφάλειας, σημαίνει ότι για το άμεσο μέλλον, ο κλάδος δεν θα μπορέσει να ανακάμψει πλήρως και κατά συνέπεια θα βρεθεί προ κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων. Από τον μεμονωμένο δημιουργό μέχρι τους μεγάλους εκδοτικούς και δημοσιογραφικούς οργανισμούς, κανένας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος στην αλυσίδα αξίας.

Προκειμένου η υποστήριξη της ΕΕ στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους να είναι ανάλογη της συμβολής τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς επίσης και στην ευημερία των πολιτών, οι 94 οργανισμοί -μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκδοτών (Federation of European Publishers), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων (European Writers’ Council) και η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (International Federation of Reproduction Rights Organisations)- απευθύνουν έκκληση στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

  • Να ασκήσουν πιέσεις για μια ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Οι 94 οργανισμοί υποστηρίζουν ένθερμα την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προϋπολογισμό ύψους 2,8 δις ευρώ.
  • Να εγγυηθούν ότι ο κλάδος στο σύνολό του θα επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τους σχεδίου ανάκαμψης.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της επιστολής στα αγγλικά και να δείτε τη συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών που συνυπογράφουν την επιστολή.

  Επιστροφή