Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ

Στις 14 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ. Πρόεδρος της ΓΣ ορίστηκε ο συγγραφέας και πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων Γιώργος Χουλιάρας και γραμματέας ο εκδότης Φαίδων Κυδωνιάτης, Εκδόσεις Ευρασία. Στη συνέλευση συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, τα οποία και εγκρίθηκαν συνολικά.

Ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέας Ζάννος, στον απολογισμό του έτους 2019, αναφέρθηκε εκτενώς στην αύξηση των εσόδων, που προέρχονται τόσο από την εύλογη αμοιβή, όσο και από την αδειοδότηση χρήσης έργων και αποκομμάτων αποδελτίωσης. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του έτους 2019 έφτασαν το ποσό των 3.138.668,73 ευρώ (+79,49% σε σχέση με το 2018), με συνολική είσπραξη επί αυτού 2.535.652 ευρώ (+56,94% σε σχέση με το 2018).

Καθοριστική σημασία στην αύξηση αυτή αποτέλεσε αφενός, η είσπραξη των εσόδων της εύλογης αμοιβής* για την ψηφιακή αναπαραγωγή (εύλογη αμοιβή ψηφιακών μέσων 2%) από τους εισαγωγείς Η/Υ, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών και αφετέρου, η είσπραξη των εσόδων της εύλογης αμοιβής για τη φωτοτυπική αναπαραγωγή (εύλογη αμοιβή τεχνικών μέσων 4%) από εισαγωγείς εκτυπωτών, μετά την αναδρομική ισχύ του ν. 4481/2017.

Ειδικότερα, ως προς την εύλογη αμοιβή, τα έσοδα από τα τεχνικά μέσα του 4% (φωτοτυπικά, χαρτί, εκτυπωτές και σαρωτές) ανήλθαν στο ποσό των 1.494.047 ευρώ (+67,54%). Τα έσοδα από τα τεχνικά μέσα του 2% ανήλθαν στο ποσό των 772.988,22 ευρώ (το 50% του ποσού αυτού αφορά αναδρομικά έσοδα των ετών 2017/2018).

Αναφορικά με την αδειοδότηση χρήσης έργων από εκπαιδευτικά ιδρύματα** και υπηρεσίες αποδελτίωσης***, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 547.091,16 ευρώ (+29%).

Εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ αναφέρθηκε τόσο στην πρόοδο που επιτεύχθηκε στις οργανωτικές δομές, όσο και στα έργα υποδομής που δρομολογήθηκαν εντός του 2019. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν: αναβάθμιση του κεντρικού λογισμικού συστήματος του οργανισμού, αναβάθμιση της βιβλιογραφικής βάσης Osdelnet και εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Anti-piracy. Ξεχωριστή αναφορά έγινε τόσο στο κοινωνικό έργο του ΟΣΔΕΛ και στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής αρωγής για συγγραφείς, όσο και στο πολιτιστικό έργο του οργανισμού και στην ολοκλήρωση του 3ου προγράμματος πολιτιστικών χορηγιών.

Αναφορικά με τις νέες, απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται για το υπόλοιπο του 2020, τα μέλη της συνέλευσης ενημερώθηκαν για τις αναστολές δράσεων που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, αναστάλθηκαν: το 4ο πρόγραμμα χορηγιών, οι έλεγχοι σε φωτοτυπικά καταστήματα, η έρευνα των εκδοτικών επιχειρήσεων κ.λπ. Τα μέλη της ΓΣ ενημερώθηκαν λεπτομερώς και για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν με επιτυχία, εν μέσω της κρίσης, όπως: η καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε σπίτι, ταξιδεύουμε με ένα βιβλίο», η ενημερωτική καμπάνια «Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές/φωτοτυπικά μηχανήματα», η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του λογισμικού προγράμματος, η ανακαίνιση του κτιρίου, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της Osdelnet, η εντατικοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος Anti-piracy κ.ά.

Έγινε επίσης ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την αναστολή των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, που αποφάσισε το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ, μετά την εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), σύμφωνα με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της χρηματοδότησης των εν λόγω δράσεων από τα έσοδα του Οργανισμού. Το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ, με δεδομένο ότι οι πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις αποτελούν μέρος της αποστολής των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, θα επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την αναγνώριση της νομιμότητας των κρατήσεων επί των εσόδων του Οργανισμού, ώστε να συνεχίσει και στο μέλλον τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.

Στη ΓΣ εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αλλαγές του κανονισμού διανομής και οι τροποποιήσεις καταστατικού, με πιο σημαντική την ένταξη των δημοσιογράφων ως νέα, ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα στο καταστατικό του ΟΣΔΕΛ. Η πρόταση του ΔΣ του οργανισμού για την αναγκαία εκπροσώπηση των δημοσιογράφων στα θεσμικά όργανα του ΟΣΔΕΛ εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα (1 λευκό) από τα παρόντα μέλη της ΓΣ.

Τέλος, τα μέλη της ΓΣ ενημερώθηκαν για την ικανοποιητική πορεία των εσόδων, παρά τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και βάσει αυτής της ενημέρωσης, εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα (2 λευκά) και ο προϋπολογισμός του έτους 2020.Επεξηγήσεις όρων:

* Εύλογη αμοιβή: η αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο για αναπαραγωγές ενός έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση. Η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό που καθορίζει ο νόμος επί της αξίας των τεχνικών μέσων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία, που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους, είτε στο χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν έργα (μέσω φωτοτύπησης, εκτύπωσης, αντιγραφής ή ψηφιακής αναπαραγωγής) και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, Η/Υ, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών).

** Αδειοδότηση χρήσης έργων: με τα προγράμματα αυτά ο ΟΣΔΕΛ εξασφαλίζει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη νόμιμη πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλίων, άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών).

*** Αδειοδότηση αποδελτίωσης (press clipping): με τα προγράμματα αυτά ο ΟΣΔΕΛ εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρηση ή φορέα τη νόμιμη λήψη και χρήση αποκομμάτων Τύπου.


  Επιστροφή