Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στην εκπαίδευση στη μετά Covid-19 Ευρώπη: Διδάγματα και προοπτικές

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής διοργάνωσε στις 17 Νοεμβρίου ενημέρωση με τη συμμετοχή της Μαρίγιας Γκάμπριελ, επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, με θέμα «Η εκπαίδευση στη μετά Covid-19 Ευρώπη: Διδάγματα και προοπτικές».

Η Επίτροπος παρουσιάζοντας τις δύο πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης (European Education Area) και το νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan), επικεντρώθηκε στην ανάγκη αφενός, να συμπεριληφθεί ψηλά στην πολιτική ατζέντα η εκπαίδευση και αφετέρου, να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις νέες προκλήσεις. Όπως επισήμανε, λόγω της υγειονομικής κρίσης, 100 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ήρθαν σε επαφή με νέους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε μια άνευ προηγουμένου ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Την ίδια στιγμή όμως επιβεβαίωσε ορισμένα ανησυχητικά στοιχεία, γνωστά ήδη πριν την πανδημία -όπως η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων σε μεγάλη μερίδα των νέων, η ελλιπής ψηφιακή κατάρτιση μέρους του πληθυσμού, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν εκτιμάται το έργο τους, η δυσκολία των εργοδοτών να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό- με κοινό παρονομαστή τη συρρίκνωση των επενδύσεων για την παιδεία.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης (ΕΧΕ) και το νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση στοχεύουν να δώσουν λύσεις σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων και συμβάλλοντας στην προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το όραμα της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, που θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2025, περιλαμβάνει: ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+, πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στήριξη των μεταρρυθμίσεων των κρατών-μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και καλύτερη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών-μελών της ΕΕ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν η εκπαίδευση και ο πολιτισμός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη την πολυμορφία της.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027) περιγράφει το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Προβλέπει την ανάληψη δράσης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από την κρίση Covid-19, κατά τη διάρκεια της οποίας η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πρωτοφανή κλίμακα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή. Το νέο Σχέδιο Δράσης έχει δύο στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων
  • Ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε ερώτηση της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), σχετικά με τον ρόλο των εκδοτών και τη συνεργασία μαζί τους, η Επίτροπος απάντησε ότι απαιτείται συνεννόηση με τον επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε στην Οδηγία για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM Copyright Directive), η οποία στοχεύει στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν τον εκδοτικό χώρο, ενώ σημείωσε ότι παρατηρούνται δυστυχώς καθυστερήσεις στην ενσωμάτωσή της. Διαβεβαίωσε όμως ότι παραμένει σταθερή στη θέση της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους εκδότες και θα συνεργαστεί με τον επίτροπο Μπρετόν για να προστατεύσουν από κοινού τη συμβολή των ευρωπαίων εκδοτών στην εκπαίδευση.

(Νοέμβριος 2020)

  Επιστροφή