Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Στις αρχές Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία αποδοχής της βιβλιοπαραγωγής 2020 για τους δημιουργούς

Η διαδικασία επιβεβαίωσης και αποδοχής της βιβλιοπαραγωγής 2020 για τους δημιουργούς-συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ, ξεκινά στις αρχές Μαρτίου.

Μέσα στον Φεβρουάριο του 2021, ολοκληρώθηκε η καταχώριση του συνόλου της βιβλιοπαραγωγής για το έτος 2020, στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων osdelnet.gr από τους εκδότες-συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ. Ενόψει της διανομής δικαιωμάτων για το 2021, και προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτήν τα βιβλία που εκδόθηκαν το 2020, οι δημιουργοί καλούνται να ελέγξουν, έως τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, εάν έχουν καταχωριστεί σωστά στην οσδέλnet όλα τα απαραίτητα, για τη διανομή, στοιχεία τους.

Η διανομή διενεργείται από τον ΟΣΔΕΛ μία φορά, σε ετήσια βάση. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός έργου του λόγου στις διανομές της εύλογης αμοιβής 2%, 4% και 6%, εισπρακτέων από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (δηλαδή φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, Η/Υ, κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών, φωτοτυπικού χαρτιού, κ.ά.), είναι η έκδοση και κυκλοφορία του σε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς μόνο τότε υπάρχει η δυνατότητα φωτοτυπικής ή ψηφιακής αναπαραγωγής του από τρίτους για ιδιωτική χρήση.

Βάσει του Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού, τα κριτήρια για το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε δημιουργό είναι τα εξής:

  • Ο αριθμός των σελίδων
  • Η τιμή του βιβλίου
  • Η θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει και κατά την οποία διανέμονται τα έσοδα της εύλογης αμοιβής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί ένα βιβλίο στη διανομή, είναι να διαθέτει ελληνικό ή κυπριακό ISBN. Τα ελληνόγλωσσα βιβλία με αλλοδαπό ISBN συμμετέχουν στη διανομή, εφόσον διατίθενται στην ελληνική αγορά. Επίσης, στη διανομή 2021 συμπεριλαμβάνονται τα eBooks και τα audio books που κυκλοφόρησαν το 2020.

Η διαδικασία αποδοχής της βιβλιοπαραγωγής είναι μείζονος σημασίας για τη συμμετοχή δημιουργών και εκδοτών στην ετήσια διανομή του ΟΣΔΕΛ. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που προκύπτουν διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής των βιβλίων στις διανομές απόδοσης του δικαιώματος της εύλογης αμοιβής (2%, 4%, 6%) και παράλληλα τα καθιστούν διαθέσιμα στην οσδέλnet για το πρόγραμμα αδειοδότησης για εκπαιδευτική χρήση του ΟΣΔΕΛ. Με άλλα λόγια, η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση και καταβολή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους του ΟΣΔΕΛ (δημιουργούς και εκδότες).

Οι δημιουργοί-συμβασιούχοι του ΟΣΔΕΛ θα λάβουν προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr.

(Φεβρουάριος 2021)

  Επιστροφή