Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για βιβλία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/206-για-βιβλία

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους δημιουργούς, απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής. Βασικό κριτήριο συμμετοχής ενός έργου του λόγου στις διανομές της εύλογης αμοιβής είναι η δυνατότητα φωτοτυπικής αναπαραγωγής του για ιδιωτική χρήση η οποία προυποθέτει την έκδοση και κυκλοφορία του σε έντυπο βιβλίο.

Κριτήρια για το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε δημιουργό είναι ο αριθμός των σελίδων, η τιμή του βιβλίου και η θεματική κατηγορία στην οποία εμπίπτει και κατά την οποία διανέμονται τα έσοδα της εύλογης αμοιβής (επιστημονικά βιβλία 36%, εκπαιδευτικά βιβλία 40%, υπόλοιπα βιβλία 24%).

Βιβλία που κυκλοφορούν σε μορφή e-book και πωλούνται ψηφιακά ή στο διαδίκτυο δεν συμμετέχουν στη διανομή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένα βιβλίο στη διανομή είναι να διαθέτει ελληνικό ISBN και να έχει δηλωθεί στη βιβλιογραφική βάση osdelnet (www.osdelnet.gr) από τον συμβασιούχο εκδότη ή συγγραφέα πριν την έναρξη της διανομής. Όλοι οι συγγραφείς καλούνται από τον ΟΣΔΕΛ να αποδεχθούν τις καταχωρίσεις των βιβλίων τους στην osdelnet πριν την έναρξη της διανομής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή για βιβλία σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.