Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων για δημοσιογράφους και αρθρογράφους για τη διανομή 2021

Ενόψει της διανομής δικαιωμάτων 2021, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων, που αφορά τις παρακάτω κατηγορίες δημιουργών, συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ:

  • Δημοσιογράφους και αρθρογράφους εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης ύλης
  • Δημοσιογράφους και αρθρογράφους ιστοσελίδων ενημερωτικού περιεχομένου (νέα κατηγορία)
  • Αρθρογράφους λογοτεχνικών και μονοθεματικών περιοδικών
  • Αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών

Οι συμβασιούχοι δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι, συμμετέχουν στη διανομή εσόδων που προέρχονται από την εύλογη αμοιβή, για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, που υπολογίζεται επί της αξίας των ψηφιακών μέσων (2%, υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα), και των αναλογικών μέσων (4% εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, φωτοτυπικό χαρτί).

Επιπλέον, οι συμβασιούχοι αρθρογράφοι επιστημονικών περιοδικών συμμετέχουν και στη διανομή εσόδων από την αδειοδότηση χρήσης του υλικού τους στην εκπαίδευση.

Εφέτος, είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί διανομή εσόδων από την εύλογη αμοιβή 2% (Η/Υ, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) και στους δημοσιογράφους και αρθρογράφους, οι οποίοι εργάζονται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, οι εφετινές δηλώσεις θα περιλαμβάνουν, εκτός από τα άρθρα που εκδίδονται σε έντυπη μορφή, και τις ηλεκτρονικές ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων δημοσιογράφων και αρθρογράφων διενεργείται μία φορά τον χρόνο. Οι συμβασιούχοι δημιουργοί καλούνται να υποβάλουν δήλωση, αποκλειστικά για τα πρωτότυπα άρθρα τους, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά σε ελληνικά έντυπα και σε ελληνικές ιστοσελίδες ειδησεογραφικού-ενημερωτικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια του έτους 2020.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Η υποβολή των δηλώσεων είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας διανομής, καθώς μέσω αυτών συγκεντρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της διανομής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η διανομή, διαφοροποιούνται, ανάλογα με το αν πρόκειται για έσοδα από την εύλογη αμοιβή ή για έσοδα από την αδειοδότηση. Περισσότερα για τον τρόπο διανομής μπορείτε να δείτε εδώ.

Βασικό μέλημα του ΟΣΔΕΛ παραμένει πάντα η συνεχής βελτίωση του τρόπου διανομής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Οργανισμός εφαρμόζει με συνέπεια διαφανείς διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των συμβασιούχων του.

Το Τμήμα Συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ είναι πάντα στη διάθεση των δημοσιογράφων και αρθρογράφων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου για περαιτέρω διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: members@osdel.gr.

(Απρίλιος 2021)

  Επιστροφή