Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τον Ιούνιο η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) του ΟΣΔΕΛ, κατά την οποία θα λάβουν χώρα και οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Εποπτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΤΓΣ έχουν όλα τα μέλη-συνέταιροι του Οργανισμού (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθ. 8 και 11 του Καταστατικού).

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγούν ως μέλη: δύο συγγραφείς και δύο εκδότες λογοτεχνικών έργων, δύο συγγραφείς και δύο εκδότες κάθε άλλου πλην λογοτεχνικού έργου, ένας εκδότης Τύπου (έντυπου ή ηλεκτρονικού), ένας δημοσιογράφος και δύο μέλη ανεξαρτήτως ιδιότητας (γενικό ψηφοδέλτιο). Στο Εποπτικό Συμβούλιο θα εκλεγούν τρία μέλη: ένας δημιουργός (συγγραφέας ή δημοσιογράφος), ένας εκδότης κι ένα μέλος ανεξαρτήτως ιδιότητας.

Με πρόσφατες τροποποιήσεις του Καταστατικού, ο ΟΣΔΕΛ, με στόχο την εκπροσώπηση όλων των συμβασιούχων του στα διοικητικά όργανα, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την επαγγελματική ομάδα των δημοσιογράφων, καθώς και την επαγγελματική ομάδα εκδοτών έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, μεταξύ των ομάδων των συνεταίρων του Οργανισμού -μαζί με τις ομάδες των συγγραφέων και των εκδοτών- προβλέποντας μία θέση για δημοσιογράφο και μία για εκδότη στο ΔΣ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και εκδότες Τύπου, οι οποίοι θα αποκτήσουν την ιδιότητα του συμβασιούχου και τακτικού μέλους -η σχετική αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 09/06/2021- θα έχουν πλέον το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα του Οργανισμού, αρχής γενομένης από τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 3849101 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@osdel.gr.

(Μάιος 2021)

  Επιστροφή