Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Re:start conversations: Επενδύοντας σε μία υψηλού επιπέδου ψηφιακή εκπαίδευση, επενδύουμε στη δημοκρατία

Η IFRRO (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης), σε συνεργασία με την EVA (Ένωση Ευρωπαίων Εικαστικών Καλλιτεχνών), το European Writers' Council (Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων) και τη Federation of European Publishers (Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών), με στόχο να συνεισφέρουν στον δημόσιο διάλογο για την ανάκαμψη του κλάδου του βιβλίου, διοργανώνουν κύκλο διαδικτυακών συζητήσεων, με τίτλο “Re:start conversations”, στις οποίες συμμετέχουν συγγραφείς, εκδότες, Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) κι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και είχε ως θέμα: «Μετά την κρίση Covid-19: Ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και επανεκκίνηση του κλάδου του βιβλίου». Στη συζήτηση αυτή ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέας Ζάννος, εκπροσωπώντας την IFRRO, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΟΣΔΕΛ για την υποστήριξη των συμβασιούχων του. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η συλλογική διαχείριση, προασπίζοντας τα δικαιώματα των δημιουργών, στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ανοίγοντας τη δεύτερη κατά σειρά διαδικτυακή συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, με θέμα «Επενδύοντας σε μία υψηλού επιπέδου ψηφιακή εκπαίδευση, επενδύουμε στη δημοκρατία», ο Yngve Slettholm, πρόεδρος της IFRRO, επισήμανε αφενός ότι η εκπαίδευση είναι πυλώνας της δημοκρατίας και της ελευθερίας και αφετέρου ότι συγγραφείς, εικονογράφοι και εκδότες, επί σειρά ετών, στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με το έργο τους. Την ίδια στιγμή οι ΟΣΔ έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα προγράμματα αδειοδότησης του συμπληρωτικού εκπαιδευτικού υλικού, που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η υγειονομική κρίση κατέδειξε τη σπουδαιότητα της πρόσβασης καθηγητών και σπουδαστών σε αυτού του είδους το υλικό.

Ο Victor Negrescu, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες καθηγητών και σπουδαστών, αναγνωρίζοντας συγχρόνως το γεγονός ότι για τον σκοπό αυτόν απαιτείται σημαντική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των εταίρων, δημιουργών, εκδοτών κι ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να γίνουν σεβαστά τα πνευματικά δικαιώματα και να σταματήσει η χρήση χαμηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού. Στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διασφάλισης ίσων ευκαιριών, καθώς, όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέστη σαφές ότι δεν έχουν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό. Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα για την εκπαίδευση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Georgi Dimitrov, προϊστάμενος ψηφιακής εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο Πλάνο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 (Digital Education Action Plan 2021-2027). Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υιοθετήσει πρόταση για τη σύσταση γνωμοδοτικού συμβουλίου, με αντικείμενο τη διαδικτυακή και την εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης προγραμματίζονται επαφές σε υψηλό επίπεδο με τα κράτη-μέλη με θέμα την ψηφιακή εκπαίδευση.

Η Maïa Bensimon, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Συγγραφέων (EWC) και νομική σύμβουλος της Société des Gens de Lettres (SGDL), διατύπωσε την άποψη ότι η ψηφιακή εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική στην εποχή που διανύουμε και φυσικά πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε κόστος, εις βάρος των δημιουργών. Σύμφωνα πάντα με την Bensimon, τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η αύξηση του προϋπολογισμού για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και η διασφάλιση της δίκαιης αποζημίωσης των δημιουργών μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον Raffaele Grandi, διευθύνοντα σύμβουλο των ιταλικών ιατρικών εκδόσεων Edi·Ermes, δημοκρατία, στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης, σημαίνει διαμόρφωση μιας προσιτής, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, πρότασης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των χρηστών, που θα λαμβάνει όμως υπόψη την πνευματική προσπάθεια των δημιουργών, αλλά και την οικονομική επένδυση των εκδοτών.

Ο Anders Kristian Rasch, διευθύνων σύμβουλος του δανέζικου ΟΣΔ Copydan Writing, περιέγραψε τον «κύκλο της δημιουργίας», στο πλαίσιο του οποίου οι χρήστες αναπαράγουν υλικό, ο Copydan Writing καταγράφει την αναπαραγωγή και αποζημιώνει τους δημιουργούς, οι οποίοι στη συνέχεια έχουν τους πόρους να δημιουργήσουν νέο υλικό, που θα τροφοδοτήσει τον κύκλο. Μάλιστα έδειξε και σχετικό βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ. Στο βίντεο μία συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων αναλύει την αξία της εύλογης αμοιβής για την αναπαραγωγή υλικού και τη συμβολή της στη διαδικασία της δημιουργίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ τη δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση του κύκλου “Re:start conversations”.

(Ιούλιος 2021)

  Επιστροφή