Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο Αναστάσης Βιστωνίτης και ο Αθανάσιος Ψυχογιός επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ αποφάσισε ομόφωνα να αποδοθεί η τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους στον ποιητή, δοκιμιογράφο, κριτικό και δημοσιογράφο Αναστάση Βιστωνίτη και στον εκδότη Αθανάσιο Ψυχογιό.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού, η τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους του ΔΣ αποδίδεται σε πρώην μέλη του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά με τις πράξεις τους και μέσα από τη συμμετοχή τους στο ΔΣ έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης. Τα μέλη αυτά μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Αναστάσης Βιστωνίτης ως βαθύς γνώστης των αντικειμένων της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη σύσταση του ΟΣΔΕΛ. Από την ίδρυση του Οργανισμού έως και τη λήξη του προηγούμενου ΔΣ συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις διοικήσεις, είτε με την ιδιότητα του γραμματέα, είτε με τη ιδιότητα του αντιπροέδρου. Από τις θέσεις αυτές συνέβαλλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Οργανισμού και στη χάραξη στρατηγικής. Με το έργο και τις πρωτοβουλίες του συνέβαλλε επίσης στη διεκδίκηση των στόχων της εύλογης αμοιβή και του δημόσιου δανεισμού. Εκπροσωπώντας τον ΟΣΔΕΛ συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, σε επιτροπές του ΔΣ, καθώς και στις διαπραγματεύσεις με συλλογικά όργανα και φορείς.

Ο εκδότης Αθανάσιος Ψυχογιός συμμετείχε σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΣΔΕΛ από την ίδρυσή του έως και τη λήξη της προηγούμενης διοίκησης. Με τη μακρά πείρα και τη βαθιά γνώση του στα θέματα της εκδοτικής παραγωγής και της πνευματικής ιδιοκτησίας είχε ουσιαστική συμβολή στην επεξεργασία των αποφάσεων του ΔΣ και στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Οργανισμού. Συμμετείχε επίσης συχνά σε επιτροπές του ΔΣ. Με τις πρωτοβουλίες του συνέβαλλε σημαντικά στη δίωξη της ηλεκτρονικής πειρατείας, αλλά και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού.

(Οκτώβριος 2021)

  Επιστροφή