Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η λειτουργία της Επιτροπής Εκδοτών Τύπου του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ, έχοντας ως προτεραιότητες αφενός την εκπροσώπηση όλων των συμβασιούχων του στα συλλογικά όργανα του Οργανισμού και αφετέρου τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, προχώρησε στην πρόβλεψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκδότη Τύπου και για δημοσιογράφο.

Την ίδια στιγμή τα θέματα Τύπου και ειδικότερα η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των εκδοτών αποκτούν μεγάλη σημασία, ενόψει και της επικείμενης ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την αναγνώριση ενός νέου συγγενικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για τους εκδότες Τύπου. Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο διάλογος, αλλά και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για τα κρίσιμα θέματα διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων τους ο ΟΣΔΕΛ, μετά από διαβουλεύσεις με τις ενώσεις εκδοτών, αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Εκδοτών Τύπου.

Την Επιτροπή Εκδοτών Τύπου απαρτίζουν οι:

  • Γεώργιος Βουκελάτος, νομικός σύμβουλος της εταιρίας «Καθημερινές Εκδόσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», εκπρόσωπος εκδοτικών επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου πανελλαδικής κυκλοφορίας που δεν συμμετέχουν στις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις
  • Δημήτρης Ηλιόπουλος, αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), οριζόμενος από την ΕΝ.Ε.Δ.
  • Πέννυ Καλύβα, γενική γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), με αναπληρωματικό μέλος τον Ευάγγελο Παπαλιό, οριζόμενοι από την Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
  • Γεώργιος Κατσαΐτης, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), οριζόμενος από τον Σ.Η.Π.Ε.
  • Εύα Κοκοτσάκη, νομική σύμβουλος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε), με αναπληρωματικό τον Στάθη Γεωργόπουλο, νομικό σύμβουλο Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε, οριζόμενοι από την (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε)
  • Αντώνης Μουντάκης, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.), οριζόμενος από την Ε.Ι.Ε.Τ.
  • Σωτήρης Μπέσκος, μέλος ΔΣ ΟΣΔΕΛ, εκδότης ηλεκτρονικού Τύπου (OPINION POST ΑΕ)
  • Αλέξης Σκαναβής, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), οριζόμενος από την Ε.Ι.Η.Ε.Α. με αναπληρωματικό μέλος τη Γεωργία Χριστοδούλου, νομική σύμβουλο της Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Πρόεδρος της Επιτροπής, με αρμοδιότητα τον συντονισμό και τη διεύθυνση των συνεδριάσεων, ορίστηκε ο Σωτήρης Μπέσκος, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ του ΟΣΔΕΛ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

(Οκτώβριος 2021)

  Επιστροφή