Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η IFRRO και η IPA δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με τα πρότυπα μεταδεδομένων στον εκδοτικό κλάδο

Η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής (IFRRO) σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Εκδοτών (IPA), δημοσίευαν έκθεση σχετικά με τα πρότυπα αναγνώρισης και μεταδεδομένων στον εκδοτικό κλάδο. Την έκθεση υπογράφει ο Mark Bide, ειδικός σε θέματα ψηφιακών εκδόσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί μία ευρεία και υψηλού επιπέδου επισκόπηση της χρήσης των τεχνικών προτύπων στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας του εκδοτικού κλάδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα για το κείμενο και τις εικόνες. Η έκθεση εστιάζει επίσης στην τρέχουσα χρήση προτύπων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα όρασης, η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, τα εκτός εμπορίου έργα, τα ορφανά έργα και το ηλεκτρονικό εμπόριο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Από την έκθεση προκύπτουν συγκεκριμένες προτάσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποδομές προτύπων αναπτύσσονται κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων στον κλάδο της αλυσίδας αξίας -των δημιουργών κειμένων και εικόνων, των εκδοτών και διαμεσολαβητών, των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, των καταναλωτών και των χρηστών- όχι μόνο στην παρούσα φάση, αλλά και στο μέλλον. Η έκθεση στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμη εδώ.

Η έκθεση συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες του κλάδου κι έναν αξιόπιστο οδηγό κατά την πλοήγησή τους στον πολύπλοκο κόσμο των προτύπων περιεχομένου κι αναγνωριστικών.

(Οκτώβριος 2021)

  Επιστροφή