Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκινά η έρευνα για τα οικονομικά μεγέθη των εκδοτικών επιχειρήσεων για το 2020

Ο ΟΣΔΕΛ το 2020, στο πλαίσιο του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου του, και μετά από αίτημα των εκδοτών, χρηματοδότησε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της «Έρευνας χαρτογράφησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων», που κάλυπτε το χρονικό διάστημα 2017-2019. Οι ερευνητικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε η εν λόγω έρευνα, η οποία σημειωτέον πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν η καταγραφή: α) των οικονομικών στοιχείων, β) των στοιχείων παραγωγής, γ) των στοιχείων διανομής, δ) των στοιχείων προώθησης, και ε) η αξιολόγηση γενικότερων θεμάτων που αφορούν τον εκδοτικό κλάδο.

Μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με χρηματοδότηση και συντονισμό του ΟΣΔΕΛ, αντίστοιχη έρευνα με θέμα «Τα οικονομικά μεγέθη των εκδοτικών επιχειρήσεων» για το έτος 2020. Την έρευνα θα διεξαγάγει η QED, μία από τις εγκυρότερες εταιρίες ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον κλάδο.

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι οι έρευνες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο, τόσο για τη χάραξη της στρατηγικής κάθε επιχείρησης, όσο και για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των κλαδικών αιτημάτων. Επιπλέον, τα έγκυρα κι επικαιροποιημένα στοιχεία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η χώρα μας να συμπεριλαμβάνεται στη χαρτογράφηση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασικά λοιπόν προαπαιτούμενα για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι αφενός η συμμετοχή του κλάδου στο σύνολό του κι αφετέρου η παροχή σαφών και ολοκληρωμένων απαντήσεων. Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών (ΣΕΒΑ), ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (ΣΕΕΒΙ) κι ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα της έρευνας και την αναγκαιότητα συλλογής αξιόπιστων δεδομένων, προτρέπουν τους εκδότες να συμμετάσχουν, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο και παρέχοντας ακριβή στοιχεία.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο κλάδος του βιβλίου έχει απόλυτη ανάγκη από αξιόπιστα στοιχεία για να σχεδιάσει με μεθοδικότητα κι αποτελεσματικότητα τη μετάβαση στη μετά-Covid εποχή.

(Νοέμβριος 2021)

  Επιστροφή