Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο Corint Media διεκδικεί 190 εκ. ευρώ ετησίως από το Facebook για λογαριασμό εκδοτών Τύπου της Γερμανίας

Ο γερμανικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Corint Media, μετά την πρόταση αδειοδότησης που υπέβαλε στην Google, από την οποία διεκδικεί 420 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση, και σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, στράφηκε και στη Facebook Ireland Ltd., που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, και του Facebook στη Γερμανία.

Στην προτεινόμενη συμφωνία αδειοδότησης, ο Corint Media τοποθετεί το ύψος της αμοιβής των δικαιούχων για το 2022 στα 190 εκ. ευρώ. Η εν λόγω άδεια καλύπτει τις διαφορετικές χρήσεις του ειδησεογραφικού περιεχομένου από τις επιμέρους υπηρεσίες του Facebook και του Instagram, π.χ. Facebook Messenger, Facebook News, κτλ. Το ποσό της διεκδίκησης υπολογίζεται με βάση το σύνηθες ποσοστό δικαιωμάτων επί των σχετικών πωλήσεων της εταιρίας στην αντίστοιχη αγορά, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι οι πωλήσεις της Facebook Ireland Ltd. στη Γερμανία.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (DPMA), το οποίο έχει στην ευθύνη του τα θέματα τιμολόγησης κι αποζημίωσης, έχει εδώ και καιρό προσδιορίσει ως εύλογο ποσοστό έως και 11% επί του κύκλου εργασιών για ολόκληρο το ρεπερτόριο. Ο Corint Media διαχειρίζεται επί του παρόντος τα δικαιώματα περισσότερων των 240 εκδοτών ψηφιακού Τύπου στη γερμανική αγορά και το ποσοστό προσαρμόζεται αναλόγως. Για το Facebook και τις θυγατρικές του, που σχετίζονται με τις αμοιβές, τα έσοδα που προκύπτουν στη Γερμανία υπολογίζονται σε περίπου πέντε δισ. ευρώ για το 2020.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2021, ο Corint Media υπέβαλε πρόταση συμφωνίας αδειοδότησης στην Google, την πλατφόρμα που εκμεταλλεύεται τον μεγαλύτερο όγκο ειδησεογραφικού περιεχομένου, ζητώντας συγχρόνως και την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ο γερμανικός ΟΣΔ βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τη Microsoft, καθώς με άλλους χρήστες ειδησεογραφικού περιεχομένου.

Ο Markus Runde και ο Christoph Schwennicke, διευθύνοντες σύμβουλοι του Corint Media δήλωσαν: «Μετά την Google στραφήκαμε και στο Facebook, έναν ακόμα σημαντικό χρήστη ειδησεογραφικού περιεχομένου, με μία εξειδικευμένη πρόταση, η οποία βασίζεται στα στοιχεία που μας είναι γνωστά. Το ζητούμενο τώρα είναι να καθορίσουμε μία συγκεκριμένη τιμή προς όφελος των δικαιούχων του αναγνωρισμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιώματος εκδοτών Τύπου εγκαίρως και, πάνω απ' όλα, με τρόπο διαφανή, που να αντιστοιχεί στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Τύπος στο διαδίκτυο».

(Δεκέμβριος 2021)

  Επιστροφή