Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας επιβάλλει εκτεταμένους ελέγχους στη Google

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας (Bundeskartellamt) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η Alphabet Inc., και, ως εκ τούτου, και η θυγατρική της Google, τίθενται σε εκτεταμένο έλεγχο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Σύμφωνα με νέα διάταξη του γερμανικού νόμου περί ανταγωνισμού (άρθρο 19α, GWB), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, αναγνωρίζεται στη Bundeskartellamt η δυνατότητα να παρεμβαίνει νωρίτερα και αποτελεσματικότερα, κατά των πρακτικών που ακολουθούν οι ψηφιακοί κολοσσοί. Σε μία προσέγγιση δύο βημάτων, η Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας μπορεί να απαγορεύσει στις εταιρίες που έχουν δεσπόζουσα θέση στις αγορές να ασκούν αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Όπως δήλωσε ο Andreas Mundt, πρόεδρος της Bundeskartellamt: «Από τον Ιανουάριο του 2021 διαθέτουμε ένα νέο μέσο για τον έλεγχο των μεγάλων ψηφιακών εταιριών. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, με βάση τη διάταξη αυτή, λάβαμε την πρώτη απόφαση και διαπιστώσαμε ότι η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση σε όλες τις αγορές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς, με βάση αυτή την απόφαση, η Bundeskartellamt μπορεί τώρα να αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων αντιανταγωνιστικών πρακτικών της εταιρίας. Έχουμε ήδη αρχίσει να εξετάζουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Google και να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα του Google News Showcase. Ταυτόχρονα, έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες και κατά των Amazon, Apple και Meta, πρώην Facebook».

Δυστυχώς, η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, η οποία μετά από πρόταση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού, αποσύρθηκε από το τελικό νομοσχέδιο, όπως αυτό ψηφίσθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας να στερηθεί της ευκαιρίας να αποκτήσει αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο της δραστηριότητας εταιριών όπως η Google.

Η Google είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιριών που προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαδικτύου και προϊόντων λογισμικού. Η μητρική εταιρία είναι η Alphabet Inc. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Google περιλαμβάνει τη μηχανή αναζήτησης Google, την υπηρεσία χαρτογράφησης και πλοήγησης Google Maps, την υπηρεσία βίντεο YouTube, το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, το λειτουργικό σύστημα Android, το κατάστημα εφαρμογών Play Store και την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες συνήθως παρέχονται δωρεάν σε ιδιώτες χρήστες, χρηματοδοτούνται κυρίως από διαφημίσεις. Επιπλέον, η Google παρέχει σειρά εξειδικευμένων διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών, όπως η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, για την προώθηση τόσο του δικού της καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, όσων και τρίτων.

Η Bundeskartellamt υποστηρίζει ότι η Google διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τον ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές, κατά την έννοια του άρθρου 19α, παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί ανταγωνισμού. Η εταιρία, κατέχοντας θέση ισχύος, διαμορφώνει την κατάσταση στις αγορές, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς από τον ανταγωνισμό.

Με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 80%, ο αμερικανικός κολοσσός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεσιών αναζήτησης στη Γερμανία και είναι ο κύριος πάροχος διαφημίσεων αναζήτησης. Επιπλέον, η Google παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, έχοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Όσον αφορά τη διαδικτυακή διαφήμιση, προσφέρει επίσης υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα, η Google επηρεάζει σημαντικά την πρόσβαση και άλλων εταιριών σε χρήστες και πελάτες (π.χ. μέσω του Google Search, του YouTube, του Android, του Play Store ή των διαφημιστικών υπηρεσιών της). Ως εκ τούτου, μπορεί να θέσει κανόνες και προϋποθέσεις που επηρεάζουν και άλλες επιχειρήσεις σε όλες τις αγορές. Από την άποψη αυτή, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιγραφούν ως «υποδομές», δεδομένου ότι, αφενός ένας σημαντικός αριθμός άλλων υπηρεσιών μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσφερθεί μόνο μέσω των υπηρεσιών της Google και, αφετέρου οι υπηρεσίες της έχουν μεγάλη σημασία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τρίτων.

Ειδικότερα, λόγω της ευρείας εμβέλειας των υπηρεσιών της, η Google έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό. Η μεγάλη βάση χρηστών της Google, οι ευρέως χρησιμοποιούμενες διαφημιστικές υπηρεσίες της και ο μεγάλος αριθμός δεδομένων χρηστών που μπορεί να συλλέξει σε όλες τις υπηρεσίες και εν μέρει και σε όλες τις συσκευές της, επιτρέπουν όχι μόνο να προωθεί στοχευμένες διαφημίσεις, αλλά και να αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτήν την πρόσβαση σε δεδομένα και άλλους πόρους, όπως η επωνυμία "Google", μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους σε όλες τις αγορές. Αυτό διευκολύνει τη λειτουργία, τη βελτίωση και την επέκταση των υφιστάμενων υπηρεσιών ή την ανάπτυξη εντελώς νέων. Τέλος, η βαρύνουσα σημασία της Google για τον ανταγωνισμό είναι εμφανής στην κεφαλαιοποίησή της στην αγορά, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες παγκοσμίως και αντικατοπτρίζει τη μεγάλη οικονομική ισχύ της.

Η απόφαση της Bundeskartellamt, σύμφωνα με την κείμενη γερμανική νομοθεσία, έχει διάρκεια πέντε ετών. Εντός της προθεσμίας αυτής, η Google τίθεται σε καθεστώς ειδικού ελέγχου κατάχρησης από την Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 19α, παρ. 2 του γερμανικού νόμου περί ανταγωνισμού.

Η Google, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, δεν προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ούτε και αρνείται ότι εμπίπτει στην εν λόγω διάταξη. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο αμερικανικός κολοσσός συμφωνεί κατ' αρχήν με όλα τα πραγματικά περιστατικά που διαπίστωσε με την απόφασή της η Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας, αλλά ούτε και με τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη της υπόθεσης.

(Ιανουάριος 2022)

  Επιστροφή