Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εκδοτών Τύπου υποβάλλει καταγγελία κατά της Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εκδοτών (European Publishers Council, EPC) κατέθεσε, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγγελία κατά της Google για μονοπωλιακές πρακτικές. Η κίνηση αυτή έγινε στην προσπάθεια του Συμβουλίου να περιορίσει τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκεί ο τεχνολογικός κολοσσός στον κλάδο του Τύπου, καθώς και στο οικοσύστημα της τεχνολογίας της διαφήμισης (ad tech) στο σύνολό του.

Συγκεκριμένα, το EPC ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός να καταστήσει την Google υπόλογη για συμπεριφορά που αντίκειται στην αρχή του ανταγωνισμού και αφετέρου να επιβάλει διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά της τεχνολογίας της διαφήμισης.

Ο πρόεδρος του EPC, Christian Van Thillo, εκπρόσωπος του βελγικού εκδοτικού οργανισμού DPG Media Group, δήλωσε: «Είναι πλέον καιρός να επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορισμοί στην Google. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αλλάξουν επί της ουσίας, και όχι μόνο να θέσουν υπό αμφισβήτηση, τις πρακτικές της πλατφόρμας -πρακτικές που έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να προκαλούν σημαντική ζημία, όχι μόνο στους εκδότες Τύπου της Ευρώπης, αλλά και στους διαφημιζόμενους και στους τελικούς καταναλωτές, καθώς ευθύνονται για τις υψηλές τιμές, για τα διαφημιστικά τέλη, για τις περιορισμένες επιλογές, την έλλειψη διαφάνειας και καινοτομίας. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές ανταγωνισμού σε όλον τον κόσμο έχουν διαπιστώσει ότι η Google καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά της τεχνολογίας της διαφήμισης, η εταιρία καταφέρνει και ξεφεύγει αναλαμβάνοντας ασήμαντες δεσμεύσεις που επί της ουσίας δεν επιφέρουν αλλαγές στην τακτική που ακολουθεί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό, ειδικά όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση ενός ελεύθερου και πλουραλιστικού Τύπου. Καλούμε την Επιτροπή να λάβει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα εκτονώσουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Google σε όλους μας».

Σύμφωνα με το EPC, μετά την εξαγορά της διαφημιστικής εταιρίας DoubleClick το 2008, η Google συστηματικά προβαίνει σε σειρά παράνομων τακτικών, που διαταράσσουν τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία της διαφήμισης. Αυτή η στρατηγική απέδωσε καρπούς και η πλατφόρμα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας αξίας στην τεχνολογία της διαφήμισης, με μερίδια αγοράς έως και 90-100% σε συγκεκριμένα τμήματα. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Google είναι γεμάτο συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς συχνά η πλατφόρμα είναι και αγοραστής και πωλητής στην ίδια συναλλαγή, ενώ σε ορισμένες των περιπτώσεων είναι ταυτόχρονα και ενδιάμεσος. Αδιαφορώντας για τις συγκρούσεις αυτές, ο τεχνολογικός κολοσσός εκμεταλλεύεται επανειλημμένα τη θέση του για να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα εις βάρος των ίδιων του των πελατών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως υποστηρίζει το EPC, έχει τη δυνατότητα, κατά την εξέταση της καταγγελίας, να αξιοποιήσει τα πορίσματα των αρχών ανταγωνισμού της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, καθώς και τα αποτελέσματα δικαστικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ. Η καταγγελία αυτή, σύμφωνα πάντα με τον επικεφαλής του EPC, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει τα προβλήματα που ανέκυψαν ως συνέπεια της εκκαθάρισης της συγχώνευσης Google/DoubleClick το 2008, επιβάλλοντας διορθωτικά μέτρα, που θα αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία της διαφήμισης, προς όφελος των ευρωπαίων εκδοτών Τύπου, της αγοράς, αλλά και των καταναλωτών.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία του EPC εδώ.

(Φεβρουάριος 2022)

  Επιστροφή