Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τι πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τα πνευματικά δικαιώματα

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βγάζουν φωτοαντίγραφα ή να σαρώνουν σελίδες από βιβλία ή εφημερίδες για τους μαθητές τους; Πώς γνωρίζω εάν ένα εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται νόμιμα ή παράνομα online; Όταν ένας μαθητής δημιουργεί ένα καλλιτεχνικό έργο (π.χ. σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.), κατά τη διάρκεια των σπουδών του, προστατεύεται αυτό ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνει ο οδηγός που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office-EUIPO). Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις που ανακύπτουν σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ως στόχο έχει να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα να αποκτήσει έγκυρη πληροφόρηση για τη χρήση προστατευόμενου υλικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, είτε αυτή πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά. Παράλληλα, στοχεύει να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι είναι και δυνητικοί δημιουργοί έργων, σχετικά με τις ευκαιρίες που τους παρέχει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε στα ελληνικά τον οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τη χώρα μας.

(Φεβρουάριος 2022)

  Επιστροφή