Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οι εκδότες Τύπου με επιστολή τους προς την Υπουργό Πολιτισμού ζητούν κατεπειγόντως την ενσωμάτωση της Οδηγίας

Οι ενώσεις εκδοτών έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών), Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. (Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας), ΕΝ.Ε.Δ. (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου), Ε.Δ.Ι.Π.Τ. (Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) και Σ.Η.Π.Ε. (Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων), με επιστολή τους προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη ζητούν την άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Όπως αναφέρουν, καίτοι η Οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2019 και η προθεσμία ενσωμάτωσής της από τα κράτη μέλη παρήλθε την 7η Ιουνίου 2021, μέχρι και σήμερα δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωσή της στο εθνικό μας δίκαιο.

Συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι η διαρκής απώλεια εσόδων για τους δικαιούχους, την ίδια στιγμή που οι ψηφιακές πλατφόρμες αποκομίζουν τεράστια οφέλη από την εκμετάλλευση του ειδησεογραφικού περιεχομένου των εκδοτών. Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο ένα δυσθεώρητο χάσμα αξίας (value gap) μεταξύ των δικαιούχων και των πλατφορμών. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας θα εφοδιάσει τους επαγγελματίες Τύπου με τα κατάλληλα «εργαλεία» για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών.

Οι εκδότες Τύπου ζητούν από την Πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ενσωμάτωση της Οδηγίας, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των εκδοτών. Κλείνοντας, καλούν την Υπουργό να κοινοποιήσει το σχέδιο νόμου στα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατό και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση ενσωμάτωση του δικαιώματος των εκδοτών Τύπου στην εθνική νομοθεσία.

(Μάιος 2022)

  Επιστροφή