Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εκδήλωση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έργα εκτός εμπορίου

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Europeana, διοργανώνουν την εκδήλωση Out-of-commerce Works Portal Datathon. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση των έργων εκτός εμπορίου, βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψηφιοποίησή τους.

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι πληροφορίες για τα έργα εκτός εμπορίου πρέπει να καταγράφονται σε μία δημόσια ενιαία διαδικτυακή πύλη, η δημιουργία και η διαχείριση της οποίας έχει ανατεθεί στο EUIPO. Η Πύλη για έργα εκτός εμπορίου (Out-of-Commerce Works Portal), παραδόθηκε στο κοινό στις 7 Ιουνίου 2021. Το Datathon είναι μία ευκαιρία να εγκαθιδρυθεί μία σταθερή σχέση μεταξύ των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και του EUIPO, που θα διευκολύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών, τον εντοπισμό πιθανών πηγών έργων εκτός εμπορίου, αλλά και των τρόπων προσέγγισής τους.

Δυνατότητα συμμετοχής στo Datathlon έχουν όλα τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πιθανοί κάτοχοι έργων εκτός εμπορίου, δηλαδή βιβλιοθήκες και μουσεία προσβάσιμα στο κοινό, καθώς και τα αρχεία ή τα ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, τα οποία που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να επισκεφθείτε την Πύλη για τα έργα εκτός εμπορίου εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUIPO στην ηλεκτρονική διεύθυνση outofcommerceworks@euipo.europa.eu.

(Μάιος 2022)

  Επιστροφή