Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Κοινή ανακοίνωση των σωματείων εκδοτών για μηδενικό ΦΠΑ στο βιβλίο

Με κοινή ανακοίνωσή τους στις 17 Ιουνίου οι πέντε σύλλογοι εκδοτών βιβλίου (Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, Ανεξάρτητος Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου, Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων) επανέρχονται στο αίτημα για καθιέρωση μηδενικού ΦΠΑ σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και πώλησης του βιβλίου.

Ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα στάδια παραγωγής του βιβλίου αποτελεί πάγιο αίτημα του εκδοτικού κόσμου. Πρόκειται για ένα δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο, που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργεί στην αγορά του βιβλίου η διακύμανση του ΦΠΑ από το 6% στην πώληση στο 24% στα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής του.

Με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών (ΙΡΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Ουκρανία και η Γεωργία έχουν ήδη θεσπίσει μηδενικό ΦΠΑ. Επιπλέον, το σύνολο των 20 χωρών της Λατινικής Αμερικής (με την εξαίρεση της Χιλής), 18 χώρες της Αφρικής, 11 χώρες της Ασίας και 11 χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ.

Ακολουθεί το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης:

«Με ικανοποίηση διαβάσαμε την πρόταση βουλευτών της αντιπολίτευσης για εκμηδενισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα των εκδοτικών επιχειρήσεων των κλάδων των βιβλίων και του τύπου και ως εκπρόσωποι των Ελλήνων εκδοτών βιβλίου δηλώνουμε την ομόθυμη στήριξη στην προτεινόμενη τροπολογία στο υπό συζήτηση τώρα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Οι κατά το πρόσφατο παρελθόν τοποθετήσεις μελών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης είναι θετικές προς το μηδενικό ΦΠΑ στα παραγόμενα προϊόντα κατά την πώλησή τους και αναμένουμε αυτό να εκφραστεί κατά την συζήτηση στη Βουλή. Είναι, όμως, αναγκαίο για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου η εφαρμογή του μηδενικού ΦΠΑ σε όλα τα στάδια παραγωγής, από τις υπηρεσίες των συντελεστών μιας έκδοσης έως το χαρτί και την εκτύπωση και τελική βιβλιοδεσία, άλλως η δυσαρμονία των συντελεστών θα δημιουργεί διαρκή πιστωτικά υπόλοιπα στις επιχειρήσεις τα οποία θα καταβάλλονται στους προμηθευτές για να καταλήξουν στο δημόσιο ταμείο και με δυσκολίες θα ανακτώνται.

Είναι αναγκαίο για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου η εφαρμογή του μηδενικού ΦΠΑ σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Η απουσία άλλων δράσεων εκ μέρους της Πολιτείας που θα ενίσχυαν την αγορά του βιβλίου καθιστά την εκ μέρους της αποδοχή του μηδενικού ΦΠΑ κατά την παραγωγή και πώληση των βιβλίων το μόνο ουσιαστικό μέτρο των τελευταίων ετών. Ας φανεί αντάξια των υποσχέσεων που διατυπώνει για την στήριξη των πολιτιστικών αγαθών».

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι: Κωνσταντίνος Αγγελάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, Νικόλαος Αργύρης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, Φαίδων Κυδωνιάτης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρ. Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ανεξάρτητου Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου, Παύλος Παπαχριστοφίλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων.

(Ιούνιος 2022)

  Επιστροφή